Úřední zpráva č.2/2018-19

Úřední zpráva OFS Zlín č. 2/18-19

 

Zpráva STK ze dne 2. 8. 2018

1.      Žádosti o termínové změny kluby předkládají již výhradně v Informační systému FAČR. Soupeř je povinen na žádost odpovědět a potvrdit souhlasem, případně nesouhlasem. Termín musí schválit STK !!! Oddíly jsou povinny důsledně kontrolovat provedení změn v IS i ÚZ. V případě, že se oddíly nedohodnou rozhoduje o schválení změny datum podání do systému.  

2.      Rozpis soutěží bude zveřejněn na webových stránkách OFS Zlín a zaslán e-mailovou poštou na oddíly.

3.      Seznamy hráčů sdružených klubů předloží zodpovědný klub nejpozději 3 dny před zahájením soutěže na předepsaném tiskopise e-mailem. Doporučení: klub uvede na seznam všechny teoreticky použitelné hráče.

4.      OPM – utkání 5. kola Mladcová „B“ – Slopné se hraje v neděli 2. 9. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Mladcové.

5.      OPM – utkání 12. kola Slušovice „B“ – Slopné se hraje v sobotu 20. 10. 2018 v 15,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.

6.      III.B – utkání 2. kola Velký Ořechov – Biskupice se hraje v sobotu 11. 8. 2018 v 10,00 hod. na hřišti ve Velkém Ořechově.

7.      III.B – utkání 4. kola Velký Ořechov – Petrůvka se hraje v pátek 24. 8. 2018 v 18,00 hod. na hřišti ve Velkém Ořechově.

8.      IV.A – utkání 2. kola Lužkovice „B“ – Louky „B“ se hraje v neděli 12. 8. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti v Lužkovicích.

9.      OPŽB – utkání 6. kola FC Zlín – Dolní Lhota se hraje v sobotu 22. 9. 2018 v 10,00 hod. na umělé trávě na Pasekách.

10.   OPŽB – utkání 9. kola FC Zlín – Pozlovice se hraje v neděli 14. 10. 2018 v 10,00 hod. na umělé trávě na Pasekách.

11.   OPŽB – utkání 1. kola FC Zlín – Nedašova Lhota se hraje v sobotu 27. 10. 2018 v 10,00 hod. na umělé trávě na Vršavě.

12.   MŽA – změna losovacích čísel. Nové přidělení – losovací číslo 11 – Veselá. Soutěž byla přelosována a nové rozlosování bylo zasláno na oddíly.

13.   MŽB – změna losovacích čísel. Nové přidělení – losovací číslo 3 – Poteč. Z důvodu rekonstrukce hřiště hraje všechny zápasy podzimní části na hřištích soupeřů. Soutěž byla přelosována a nové rozlosování bylo zasláno na oddíly.