Úřední zpráva č.17/2018-19

Zpráva VV OFS Zlín ze dne 14. 2. 2019:

  1. VV OFS Zlín svolává v souladu s čl. 14, bod 1/ Stanov Okresního fotbalového svazu Zlín řádnou Valnou hromadu. Valná hromada se uskuteční v sále hotelu „Moskva“ ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 16,00 hod. Prezence od 15,30 hod.
  2. Upozorňujeme všechny členy FAČR na platbu členství na rok 2019. Při úhradě členských příspěvků je nutné platbu provést na číslo účtu369000369/0800, vždy pod variabilním symbolem rodného čísla osoby, která je nebo se chce stát členem Fotbalové asociace České republiky. (Platí si jednotlivec sám)

V případě hromadné platby se jako variabilní symbol uvádí číslo, které je vygenerované pro tyto účely prostřednictvím Informačního systému Fotbalové asociace České republiky.

Výše příspěvku:

–           100,- Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 18. rok

věku nebo jsou mladší;

  • 100,- Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 70. rok

věku nebo jsou starší;

–           200,- Kč u všech ostatních fyzických osob.

Platbu členství je nutno uhradit do 28. 2. 2019.

 

Zpráva KR ze dne 14. 2. 2019:

  1. Seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční v sobotu 16. 3. 2019 od 9,00 hod. na hotelu Garni ve Zlíně. Presence od 8,30 hod.