Řády FAČR

logo ofszlin100

STANOVY OFS Zlín

Evidenční a registrační řád (účinnost od 1. 7. 2018)

Soutěžní řád (účinnost od 28. 6. 2017)

Disciplinární řád (účinnost od 1. 7. 2018)

Procesní řád (účinnost od 1. 7. 2018)

Přestupní řád (účinnost od 1. 7. 2018)

Řád rozhodčích a delegátů (účinnost od 11. 8. 2018)

Řád trenérů (účinnost od 1. 7. 2017)

Zprostředkovatelský řád (účinnost od 1. 7. 2018)

STANOVY FAČR

Odstupné za přestupy hráčů

Metodický pokyn legislativně právního oddělení FAČR – vyžádání hráče ze zahranicí

Telefonní seznam FAČR