Protiepidemický systém „PES“

Pro lepší orientaci v tomto období, vám zasíláme tabulku Ministerstva zdravotnictví tzv. „Protiepidemický systém „PES““, tak aby jste věděli, co ve kterém vyhlášeném stupni je dovoleno, či nikoliv.

Matice opatření