Mimořádná dotace FAČR

Vážení,
vzhledem k množícím se dotazům k mimořádné dotaci z FAČR, vás chci upozornit, že je potřeba ještě zaslat emailem fakturu na FAČR.
Tento pokyn máte popsán ve vaši potvrzené „dotační smlouvě“ na druhé stránce bod II. Práva a povinnosti smluvních stran (bod 3) viz popsáno dole a náhled v příloze.
Kdo již fakturu na FAČR dle pokynu zaslal, berte tuto informaci jako bezpředmětnou.

Citace:
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
Bod 3
FAČR se zavazuje zaplatit Klubu odměnu ve výši ………..,- Kč (dále „Odměna“), která bude vyplacena prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet Klubu na základě vystavené faktury, kterou Klub doručí FAČR elektronicky e¬mailem na adresu dotace@fotbal.cz, přičemž:
a) e¬mail bude v předmětu obsahovat označení Faktura – Smlouva o spolupráci při rozvoji fotbalu ID [ID Klubu],
b) variabilní symbol pro platbu představuje identifikační číslo Klubu v rámci FAČR (ID Klubu

S pozdravem
Pavel Brímus

Publikováno
V rubrikách Aktuality