Manuál pro trenéry, rodiče a děti

Vážení členové Asociace,

FAČR představuje po třech letech aktualizovaný Manuál pro trenéry, rodiče a děti. Ten má znovu za cíl působit v oblasti prevence, a také jako pomůcka při řešení různých negativních vlivů, kterým mohou mladí sportovci čelit.

Aktualizovaný Manuál pro rodiče, trenéry a děti je nyní podpořen finančním grantem UEFA, který FAČR získala na základě úspěchu českých reprezentačních týmů v soutěži fair-play v sezoně 2019/2020.

„Jde o vynikající myšlenku a je dobře, že se k ní opět jako asociace ve spolupráci s UEFA připojujeme. Fotbal nelze vytrhnout ze společnosti, v níž se negativní prvky, zásadně ovlivňující právě také děti, projevují. Fotbalová asociace České republiky, která organizuje a řídí soutěže právě pro desítky tisíc dětí, a sdružuje dohromady na tři stovky tisíc svých členů, vnímá svoji úlohu a společenskou odpovědnost v této velmi důležité oblasti,“ uvedl Petr Fousek, předseda FAČR.

Čtyřicetistránkový Manuál pro trenéry, rodiče a děti zmiňuje problematiku možných negativních aspektů na vývoj sportujících dětí: šikanu, kyberšikanu, gambling, rodinnou problematiku, domácí násilí či týrání. Ve stručných bodech popisuje, jak se zmíněné prvky mohou u dětí projevovat a také doplňuje základní informace o doporučeném postupu v konkrétních záležitostech.

FAČR bude obratem distribuovat 10 000 výtisků Manuálu a až 1000 kusů Zelené karty – RESPECT do celého domácího fotbalového hnutí, pro potřeby krajských a okresních svazů a klubů.