GS_57_2021/Aktuální informace

Z ROZHODNUTÍ VV FAČR

1) VV FAČR schválil termín konání valné hromady FAČR, která se uskuteční dne 3. 6. 2021 v Nymburce. Současně si Vás tímto v předstihu dovoluji požádat o zaslání Vašich případných návrhů změn stanov FAČR, tak abychom mohli návrhy zpracovat a předložit Výkonnému výboru.
2) VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci, schválil pro tento rok změnu splatnosti členských příspěvků (úprava Evidenčního a registračního řádu, viz úřední deska); s ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021.
3) VV FAČR projednal a schválil dosavadní výsledky licenčního řízení, naleznete je v příloze.
4) VV FAČR dále schválil úpravu Procesního řádu tak, aby bylo možné konat zasedání před orgány FAČR distančně, viz úřední deska.
5) Vzhledem k situaci VV FAČR současně zrušil reorganizaci ČLD U 19-17.

Z AKTUÁLNÍ COVID SITUACE

6) V rámci trénování na sportovištích konstatuji, že stále platí tabulka covid sport, kterou přikládám v příloze; FAČR dělá maximum pro to, aby se amatérské soutěže v ročníku 2020/21 mohly dohrát. Snažíme se apelovat na všechny zainteresované státní subjekty, které mohou pomoci s restartem výkonnostního sportu, aby v tomto smyslu v kooperaci se sportovními svazy aktivně a bez odkladu konaly.
7) Pokud jde o restart soutěží, shoduje se výkonný výbor jednoznačně na tom, že jediným správným postupem je nejdříve dohrát podzimní část sezony, následně až začít sezonou jarní.
8) Pokud jde o informaci ohledně vstupenek na červnové EURO, prosím o strpení, příští týden proběhne setkání se zástupci UEFA, kde bychom se měli dozvědět více v této oblasti, následně budete informováni.
9) VV FAČR již na minulém zasedání schválil prodloužení platnosti certifikace umělých trávníků do 15. 4. 2021 (v předchozí zprávě bylo uvedeno nepřesné datum, informaci proto podávám ještě jednou).

Z OBLASTI GRASSROOTS

10) Z grassroots fotbalu:
a. proběhla realizace tradičního projektu Můj 1. gól; Fotbalový balíček pro ročníky 2013 v počtu 4300 balíčků. Pro chlapce bylo připraveno 4 000 balíčků, pro dívky 300 balíčků.
b. Ve spolupráci s AŠSK byla úspěšně realizována akreditace seminářů pro učitele a učitelky TV – Škola v pohybu. Program se tak stal oficiálním vzdělávacím programem pro pedagogické pracovníky.
c. byla uskutečněna podpora sportovního vybavení školních týmů, jedná se o základní školy s žáky s mentálním postižením (2 x Praha, 1 x Brno, 1x Otrokovice, 1 x Zlín). Tato podpora je v gesci FAČR – sociální projekty.
d. v projektu Dětský domov cup proběhla náhradní akce v rámci soutěží dětských domovů, návštěva 4 – 6x d. domovů, které soutěží v rámci DDCUP. Dodání tréninkových videí do d. domovů + motivačních balíčků. Sportovní a preventivní akce pro dětské domovy, proběhla ve spolupráci s PP PČR. Zapojilo se 10 dětských domovů.
e. Pokud to epidemická situace dovolí, je naplánováno 4 – 6x návštěva tréninku seniorů v rámci tréninku walking footballu ve finálových týmech z MČR seniorů (SENIOR SPECIAL SPORT TEPLICE, Senior fitnes Praha, Inter Senior fitnes, Golden Gate Benešov, SK Senior Most, SK Kantoři Příbram, FC Jílové).
f. Z oblasti trenérů
i. Proběhly závěrečné zkoušky UEFA A licence Čechy/Morava opravy nadále probíhají.
ii. Příprava na zkoušky UEFA A (Čechy původně říjen a Morava listopad). Odloženo na leden 2021.
iii. Přijímací zkoušky na UEFA A licence jsou prozatím v plánu na 9.2. Praha a 16.2. Brno. Bude se odvíjet od aktuálního stavu v ČR.
iv. Brankářské licence UEFA B – proběhly první dva bloky, Dále probíhají On-line, včetně Doškolování trenérů brankařů.
v. Příprava projektu nabídky dlouhodobého trenérského kurzu licence UEFA B pro současné ligové hráče a šitého na míru dle termínových listin 1. – 2. ligy.
vi. Příprava navazujících seminářů na C licenci, pro trenéry dorostů a mužů na okresní/krajské úrovni – v gesci GTM a Lektorů FAČR.
vii. Od počátku září 10 lektorů využívá platformu ZOOM k online školením. Nově zapojeno 8GTM.
viii. ZOOM online platformu již může využívat 20 školitelů napříč ČR, 18 z nich je na licencích FAČR a dva soukromě pod KFS
ix. On-line seminář pro šéftrenéry dívek + účast repre trenérů 26.1. 2021.

11) Dovolte, abych Vás upozornil na spuštění nového webu Regionálních fotbalových akademií FAČR (RFA), který najdete na adrese www.akademiefacr.cz. Web nabízí nejen modernější vzhled a komplexní představení celého projektu, ale také důležité informace z jednotlivých akademií. V předchozím období měla každá akademie vlastní webové stránky, nyní se celý projekt sjednotil, a veškeré informace o Regionálních fotbalových akademiích FAČR tak najdete přehledně na jednom místě. Stránky jsou přizpůsobeny i pro mobilní telefony, uživateli i v tomto prostředí nabízejí přehlednost a příjemný vzhled. Samozřejmostí je i propojení se sociálními sítěmi Instagramem a Facebookem. Věříme, že se Vám nový web regionálních akademií zalíbí a že na něm najdete vše, co hledáte.

 

Přílohy:

10) Statuty mládeže – licenční řízení[1]
covid-pes-matice-opatreni-sport (1)

Publikováno
V rubrikách Aktuality