Přihlášky do soutěží OFS Zlín SR 2020/2021.

V sekci dokumenty naleznete přihlášky na nový soutěžní ročník OFS Zlín 2020/2021 dle jednotlivých kategorií:

Přihláška – muži
Přihláška – dorost
Přihláška – starší žáci
Přihláška – mladší žáci
Přihláška – starší přípravka
Přihláška – mladší přípravka

Na přihlášce uveďte, jaké losovací čísla pro svá mužstva požadujete a případně zdůvodněte, jak mají být vaše družstva nalosována (např. dorost předzápas mužů, muži proti dorostu, dorost jako žáci, všechna družstva venku, příp. 10. října hrát doma – hody, pouť atd.).

 Z důvodu trvalého nedostatku kvalifikovaných rozhodčích v soutěžích OFS Zlín, STK nařizuje hrací dny a začátky u mládeže na sobotu, příp. neděli dopoledne!!! Pouze jako předzápas dospělých lze sehrát utkání mládeže v neděli odpoledne. U „B“ mužstev doporučujeme stejné začátky utkání.

 

Úřední začátek žáků je stanoven 2 hod. před ÚZM.

Utkání žáků nesmí začínat dříve než v 09,30 hodin.

 

Úřední začátek dorostu je stanoven 2,5 hod. před ÚZM. /STK doporučuje 3 hodiny před ÚZM/.

Součástí přihlášky je povinná položka uvedení trenéra žáků a přípravky včetně adresy, telefonu a kontaktního e-mailu.

 

Upozorňujeme oddíly na plnění článku 5 Rozpisu soutěží – Účastníci soutěže a platný zákaz změny termínu utkání ze soboty, příp. neděle dopoledne na neděli ÚZM v soutěžích dospělých i mládeže jako samostatný zápas. Změny  na neděli odpoledne budou schváleny pouze v případě zahájení utkání 3 hodiny před ÚZM.

 

Vyplněné přihlášky zašlete do 30. 6. 2020 na sekretariát OFS Zlín a to  e-mailem (ofszlin@ofszlin), poštou nebo osobně. Přihlášky musí být řádně vyplněné, podepsané s razítkem klubu!

 

Povinností každého oddílu je nahlásit v přihlášce adresu na sekretáře příp. na některého člena klubu i s telefonním číslem. E-mailová adresa na některého člena oddílu nebo klubu /kontaktní osoby/ je povinná.

Publikováno
V rubrikách Aktuality