Úřední zpráva OFS Zlín č. 14/2020-21 ze dne 8. 2. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 14/2020-21 Zpráva VV OFS Zlín  ze dne 8. 2. 2021 VV OFS Zlín schválil odložení termínu Valné hromady. Nový termín byl stanoven na 16. 3. 2021 v 16,30 hod. v sále Interhotelu Moskva (1. etáž vpravo). Odložení Valné hromady je v souvislosti s vládními nařízeními a podle Desatera ke konání Valných hromad, které schválil…

GS_57_2021/Aktuální informace

Z ROZHODNUTÍ VV FAČR 1) VV FAČR schválil termín konání valné hromady FAČR, která se uskuteční dne 3. 6. 2021 v Nymburce. Současně si Vás tímto v předstihu dovoluji požádat o zaslání Vašich případných návrhů změn stanov FAČR, tak abychom mohli návrhy zpracovat a předložit Výkonnému výboru. 2) VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci,…

Publikováno
V rubrikách Aktuality